123456789101112131415161718

Everyday Carry To Work

Featured
Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam
98 Likes
3 Comments
42 Shares
I don't feel like wearing formal suits and carry shinny leather briefcase. I like to bring everything I need for a day.

#bags-and-pouches #laptops-and-tablets #survival #office-supplies #flashlights #multi-tools #wallets #knives #writing-instruments #personal-care #electronics see all

Who Likes This (98)

89 others


Discussion (3 total)

Chắc chắn bạn là người VN =))
Đưa vài cuốn sách tiếng Việt ra để tìm đồng hương =))
Balo đẹp đó bạn :P Màu này đẹp hơn màu đen. Hôm bữa mình mua cái Nebula thấy cũng giống nhưng màu đen, không được đẹp như thế này :D